زانوبند مخصوص تاندون HP 319

محافظ تاندون استخوان - بالش فرم یافته مطابق با آناتومی بدن - در موارد ناپایداری های مفصل زانو - التیام درد مرتبط به واسطه قرار نگرفتن استخوان کشکک در جای خود
وضعیت: موجود
25,000 تومان
15,000 تومان

زانوبند  HP 319 مخصوص تاندون کشکک زانو می باشد. تاندون کشکک زانو زیر کاسه‌ی زانو قرار دارد، آسیب دیدن این تاندون منجر به بروز بیماری التهاب تاندون زانو یا زانوی جهندگان می‌شود. فعالیت‌های مکرر ورزشی مانند ضربه زدن با پا و پریدن، باعث وارد شدن فشار زیادی به این تاندون پا می شود و  منجر به التهاب، پارگی‌های بسیار کوچک و درد زیر زانو می شود. درمان موثر این آسیب‌ها، در جلوگیری از بروز التهاب بیشتر تاندون زانو و در نهایت پارگی و آسیب تاندون زانو نقش حیاتی دارد. التهاب  تاندون زانو اغلب در محل کشکک رخ می‌دهد، این تاندون آسیب‌پذیر در جلوی زانو دقیقاً روی کاسه زانو قرار دارد و عضله‌های چهارسر را به سر استخوان ساق پا متصل می‌کند. این تاندون بسیار محکم تقریباً ۲ سانتی‌متر عرض دارد و وظیفه آن تقویت پا در کنار عضله‌های چهار سر ران است. اصلی ترین علائم آسیب به این تاندون احساس درد جلوی زانو است.استفاده از زانوبند یا بریس در مراحل اولیه‌ی بیماری زانوی جهندگان باعث کاهش فشار روی تاندون زانو می شود و این امر درد و علائم را تا حد زیادی کاهش می دهد. زانوبند باعث کاهش سطح مقطع عرضی تاندون کشکک زانو می شود و فشار اعمال شده توسط زانوبند، شدت نیروی وارده بر تاندون پا را کاهش می دهد. این زانوبندها باید درست زیر کاسه زانو و روی تاندون کشکک زانو قرار گیرد.