آموزشی

نحوه گام برداری بدون باتوم و تغییر جهت در اسکی

نحوه گام برداری بدون باتوم و تغییر جهت در اسکی

نحوه گام برداری بدون باتوم

گام برداری بدون باتوم

در این قسمت تمرکز فراگیری در نحوه صحیح گام برداشتن نفر صعودکننده است، تا با یادگیره صحیح آن از اتلاف بی مورد انرژی در هنگام صعود جلوگیری کرده و با حفظ تعادل صحیح بر سرعت عمل خود بیافزاید.نحوه گام برداری بدون باتوم و تغییر جهت در اسکی
برای انجام این تمرین نیازمندیم در یک محل باز و تقریبا بدون شیب یک ریل رفت و برگشت که حداقل طول آن ۲۰ قدم باشد را درست کرده و با پرچم یا باتوم نقطه شروع و دور زدن را مشخص نماییم.
در گام برداری صحیح نفر صعودکننده نباید کف چوب خود را از برف بلند نماید بلکه باید با سراندن پا به جلو آن هم با فاصله ای به اندازه سرشانه های خود حرکت را انجام دهد.

نکته بسیار مهم دیگر حفظ تعادل در بدن است بدین معنا که نفر در این تمرین با حرکت نمودن بدون استفاده از باتوم می آموزد که حرکت کردن به جلو و حفظ تعادل نباید وابسته به تکیه کردن بدن بر باتوم ها باشد.
اگر در این ریل چند بار بدون باتوم حرکت انجام شود و در مرحله بعد با یک باتوم و در دو ریل کنار هم، دو نفر، یکی با باتوم یکی بدون باتوم باشند حرکت صحیح کاملا قابل مقایسه بوده و تمرینی برای درک بهتر گام برداری صحیح در شیب های بیشتر می تواند باشد.

تغییر جهت

به هنگام بالا رفتن از کوه با کمک پوست باید تلاش شود تا در مسیرهای مستقیم و همچنین هنگام چرخشها، رد چوب اسکی به صورت موازی و یکسان حفظ شود.

در مواقعی که تغییر جهت، ضروری است، باید تا حد امکان سعی گردد که آهنگ حرکت قطع نشود و جهت و زاویه مناسب تقریباً عمود به شیب را حفظ نمود. دو روش معمول برای تغییر جهت در زمان صعود پیچ گرد و پیچ زاویه دار هستند.

پیچ گرد (منحنی)

در حین پیچ گرد، در اثر حرکت روان و پیوسته گامها، در ابتدا قسمت انتهایی چوب اسکی بصورت هشت بسته در میآوریم )سر چوب پای کوه را به سمت بالا تغییر جهت می دهیم( و چوب اسکی دیگر )پای دره ( را کنار آن بصورت موازی قرار میدهیم که در یک شعاع دایرهای متوسط در چند گام متوالی پیچ انجام می شود. این روش در مناطق کم شیب مورد استفاده قرار میگیرد.
مزیت پیچ گرد این است که پوست به بهترین شکل ممکن در تما با برف قرار دارد و احتمال سر خوردن چوب اسکی به پهلو و عقب از بین می رود. عدم تما سطح پوست با برف و قرار گرفتن چوبها روی لبه، به طور قطع به سر خوردن به سمت عقب و سرنگونی منجر می شود.

راهنمایی برای عملکرد بهتر

مطلوب است در پیچ گرد، اندازه و طول گامها و آهنگ حرکت به طور ثابت حفظ شود.

ترکیب حرکت و پیچ گرد

با ترکیب حرکت و پیچ گرد می توان با قوسی که چوب ها نسبتاً به هم چسبیده اند، حرکت کرد و باعث حرکت سریع در جهت شیب مسیر میگردد طول گام ها بایست کوتاه شده و آهنگ حرکت نیز هماهنگ گردد. پیچ گرد با باز کردن سر اسکی کوه حالت )V وی( در مسیرهای با شیب بسیار کم.

پیچ زاویه دار به سمت کوه

 رای تغییر جهت در مناطق پرشیب، باید از پیچ زاویه دار استفاده کرد. فرد باید با انجام تمرین زیاد کاملا به این روش مسلط باشد تا تغییر جهت در مناطق پرشیب، بدون سرنگونی و بروز آسیب های جسمی انجام گرفته و بتوان با امنیت کافی از چنین مناطقی عبور نمود.

پیچ زاویه دار به سمت کوه روش اول

این روش برای تغییر جهت در مسیر هایی که شیب آنها بیشتر از حالت توصیف شده قبلی و کمتر از حالت بعدی که توضیح داده خواهد شده باشد کاربرد دارد.

پیچ زاویه دار به سمت کوه روش دوم

این روش درمناطقی که پرشیب تر بوده و حفظ تعادل نسبت به روش های قبلی دشوارتر باشد پر کاربردترین روش پیچ زدن است.

توصیف روش

 • ۱ .در ابتدا چوب ها باید به طور افقی و تقریباً موازی قرار گیرند و بتوان کاملا مسلط و مطمئن روی آنها ایستاد.
  ۲ .باتوم کوه در بالا و دور از بدن و سپس باتوم دره در جلوی و پایین اسکی در برف فرو رفته و حالت تعادل بگیرد.
  ۳ .پای کوه را چرخانده و با زاویه ۹۰ درجه نسبت به خط شیب قرار میدهیم و وزن خود را بر روی آن منتقل می کنیم.
  ۴ .اسکی دره را بلند کرده زانو را باال می آوریم تا اسکی بتواند حول محور زانو دوران کرده و موازی چوب دیگر قرار گیرد. در شیبهای تند ممکنست سر اسکی در برف گیر کند در این حالت با پاشنه پا ضربه ای به چوب می زنیم تا سر اسکی از برف جدا شده و براحتی در حول محور بدون چرخیده و بصورت موازی کنار اسکی دره قرار گیرد.
  ۵ .سپس با زاویه حدود ۲۰ درجه نسبت به خط افق به حرکت ادامه می دهیم.نحوه گام برداری بدون باتوم و تغییر جهت در اسکی

  راهنمایی هایی برای عملکرد بهتر

 • ۱ .چوب ها حتماً قبل از این نوع پیچ زاویه دار، باید صاف و افقی شوند. اگر از چنین حرکتی چشمپوشی کنید، احتمال سر خوردن و سرنگونی وجود دارد.
  ۲ .انجام حرکت ضربه پاشنه، در حین بلند کردن و چرخاندن چوب اسکی دوم در پیچ چرخش زاویه دار، حرکتی روان را امکان پذیر می سازد و از طرفی مستلزم اجرای حرکاتی سریع و هماهنگ شده است.

 

از محصولات باتوم سایت دیدن فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *