آموزشی

ویژگی های چوب اسکی

چوب اسکی

برای چوب اسکی های مورد استفاده در کوهستان، آنهایی که انعطاف پذیرترند و در برف های نرم کارایی بهتری دارند مورد استفاده قرار می گیرند. مساحت این نوع چوب ها نیز دارای اهمیت است. هر قدر مساحت چوب بیشتر باشد: از یک طرف شناوری و استقرار در برف و بسترهای دشوار را افزایش داده و هدایت اسکی را سهولت می بخشد و تسلط بیشتری ایجاد می کند. از طرف دیگر افزایش مساحت باعث کاهش سرعت عمل و محدودیت در پیچ هایی با شعاع کم می شود. به طور کلی این نوع چوب ها در برف های یخ زده لرزش و تنش بیشتری دارند. چوبهای اسکی تفریحی، آزاد و مخصوص مناطق مرتفع با ویژگیهای خاصی که دارند، برای اسکی کردن به دور از پیست ساخته شده اند.
از لحاظ نظری، اسکی کردن با هر نوع چوب اسکی امکانپذیر است، اما انواع گوناگونی که در این جا به معرفی آنها می پردازیم، هم صعود با اسکی را آسانتر کرده و هم ایمنی بیشتری ایجاد میکند. علاوه بر آن بازگشت با این چوب ها، لذتبخش تر می باشد. به منظور انتخاب مناسبترین چوب اسکی که با تکنیک شخصی فرد نیز، متناسب باشد، میبایست ویژگی های انعطاف پذیری، شکل هندسی و تأثیرات آن بر روی شیوه های مختلف اسکی را شناخت.

ویژگیهای چوب اسکی

طول چوب اسکی

طول چوب اسکی و نیز شکل جانبی آن روی قابلیت هایی هم چون دستورپذیری(قابلیت هدایت) و سهولت چرخش تأثیرگذار است.
چوب اسکی از نوع کوتاه آن (طول بدنه از ۱۵-۵ سانتیمتر کوتاه تر از قد فرد) قدرت چرخش راحتتری دارد و به این ترتیب در برخی از مناطق برفی دارای قدرت مانور بهتری است.
چوب اسکی از نوع بلند آن(طول بدنه از قد فرد تا ۱۰سانتیمتر بلند تر از قد فرد) ساختار مقاومتر و دستورپذیری دقیق تری دارد و در مجموع از لحاظ ورزشی، حرفهایتر است.

عرض چوب اسکی

عرض چوب اسکی به هنگام صعود در برفهای عمیق، نقش تعیینکنندهای دارد. چوبهای اسکی عریضتر )با عرض ۹۰-۷۵ میلیمتر درمیانه چوب( در تمامی مناطق برفی، با خطای کمتری مورد استفاده قرارمیگیرد ولی در برفهای سختتر و یا یخزده، استفاده از آن احتیاج به مهارت بیشتری دارد. چوب اسکی باریکتر )با عرض ۶۵ میلیمتر درمیانه چوب( برای افراد کم وزن، از ارجحیت بیشتری به هنگام صعود از کوه، برخوردار است.

انحنای میانی چوب اسکی

انحنای میانی چوب اسکی باعث حرکات چرخشی با شعاع کم و یا زیاد میشود. هرچه کمر باریکتر و انحنای میانی بیشتر باشد، شعاع چرخش کمتر و کوتاه تر است. برای کوه نوردی با اسکی، بهترین و مناسبترین شعاع چرخش، ۱۴ تا ۲۰ متر است.

انعطاف پذیری (سفتی و نرمی) چوب اسکی

برای حرکت در مسیرهای به دور از پیست، چوبهایی که از انعطاف بیشتری برخوردارند کاراتر میباشد. این چوبها بهتر به سطح برف میچسبند و راحتتر روی آن شناور میشود و نیز در حین حرکات مارپیچ، مؤثرتر عمل میکند. میتوانید برای برنامه های مختلف اسکی، یکی از انواع مختلفی را که در ادامه که به توضیح آنها پرداخته میشود را انتخاب کرده و به کار برید.

چوب اسکی کوهستان از نوع کالسیك

چوب اسکی کالسیک برای تمامی فعالیتهای کوه نوردی با اسکی مناسب است. وزن چوب اسکی تأثیر به سزایی در راندن اسکی دارد و از آنجایی که این نوع چوبها، کوتاهتر و سبکتر هستند، (وزن تقریبی هر چوب اسکی ۱۳۰۰ تا ۱۶۰۰ گرم است) در بسیاری موارد انتخاب مناسبی محسوب می شوند.

قسمت کمر و زیر فیکس(چفت و بست) این تخته های اسکی، دارای عرض ۷۰ میلیمتر است و با توجه به انحنای میانی آن تقریباً پیچی با شعاع ۲۰ متری دارد. علاوه بر این، کف (سطح) این چوبها بسیار نرم و انعطافپذیر است و انحنا(قوسی) که در ابتدای این چوبها وجود دارد، از مقاومت و سختی کمی برخوردار بوده و به همین دلیل به نسبت از قابلیت هدایت ضعیفی برخوردارند. چوبهای اسکی تفریحی قدرت چرخش و مانور خوبی دارند.

ولی برای موقعیتهای سخت و مناطق یخ زده و سرعت باال از توانایی محدودی برخوردارند. تخته های بسیار سبک مخصوص مسابقات اسکی کوهستان )وزن تقریبی ۱۰۰۰ گرم برای هر چوب( به خاطر ضعیف بودنشان در حرکت و مقاومت نسبتاً پائین شان، برای ورزشکاران سبک وزن توصیه میشود.

چوب اسکی آزاد(freeride )و اسکی کوهستان

چوب اسکی آزاد، در مقایسه با سایر چوبهای اسکی، کمی عریضتر بوده و برای انواع شیوه های اسکی مناسب است، بخصوص برای کسانی که فقط به خاطر لذت و سرگرمی به اسکی میپردازند.

حرکت با چوب اسکی آزاد، با کمک طول بدنة آن انجام میشود و در عین حال، با عرض قسمت میانی ۷۰ تا ۸۰ میلیمتر ، شعاع پیچی بین ۱۵ تا ۲۰ متر را داراست و به خاطردارا بودن ویژگیهای توازن و تقارن هندسی و انعطافپذیری مناسب، برای هر نوع برف و هر نوع منطقهای مناسب است.

وزن هریک از چوبهای اسکی آزاد، بیش از ۱۸۰۰ گرم میباشد که طبیعتاً سنگینتر از چوب اسکی کالسیک است.

چوب های اسکی آزاد که عرض آن در قسمت کمر (زیر فیکس)، بیش از ۸۰ میلیمتر باشد برای حرکت در مسیرهایی که پوشیده از برف نرم است، کامالً مناسب خواهد بود. با این پسرچاق (!Boys Fat ) میتوانید حتی در تمامی مناطق دشوار از جمله مناطق یخ زده و شکننده، بدون هیچ نگرانی، اسکی کنید. اگر چه این چوب اسکی، ظاهراً سنگین به نظر میرسد، ولی قو زیاد آن (حداقل شعاع پیچ ۱۵ متر) قدرت مانور باالیی به آن می دهد.

فقط برای اسکی در مناطق برفی سخت و یا یخ زده با این نوع چوب اسکی میباید با احتیاط بیشتری حرکت نمود. استفاده ازچوبهای عریض در این مناطق، مستلزم توجه و تسلط بیشتری است.

در یک جمع بندی می توان گفت که اگر به دنبال وسیله تخصصی برای صعودی خاص و یا شرکت در مسابقات کوه نوردی با اسکی هستید، به دلیل سبکی، چوب مخصوص آن بهترین انتخاب است. اما در صورتی که می خواهید از اسکی تان هم در پیست و هم در کوهستان استفاده کنید چوب های اسکی آزاد مناسب ترند.

 

مقالات سایت

چوب اسکی دینافیت مدل Tour 88 Ski Women

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *