دسته‌بندی نشده

پوست و یا خز اسکی

پوست ) خز(
صعود از سربالایی ها با استفاده از پوست مخصوصی امکان پذیر می شود. این نوع پوست ها با دو میلی متر قطر معمولا به اندازه طول اسکی یا کمی کوتاه تر بوده و به غیر از لبه فلزی )آرمه ها( سرتاسر کف چوب را می پوشانند و به دلیل خواب یک طرفه »همانند خواب پرز فرش« هنگام صعود اسکی به طرف باال حرکت کرده و به عقب سر نمی خورد. جنس این پوست ها در ابتدا از پوست طبیعی حیوانات بود اما اکنون از انواع مختلف الیاف مصنوعی مانند موهر و نایلون با ترکیبات مختلف ساخته می شود. سطح داخلی این پوسته ها دارای چسبی مخصوص است که قابل اتصال به کف اسکی می باشد و پس از استفاده با جدا نمودن آن از کف اسکی هیچگونه چسبندگی بر روی اسکی باقی نمی گذارد. انواع پوست طبیعی ) از پوست حیوانات( مصنوعی ترکیبی مناسبترین نوع آنها، پوست هایی هستند که قابلیت کشسانی و چسبیدن را دارند. برای عملکرد بی نقص خز، می باید در نگهداری از آن دقت الزم را به عمل آورد. برای مثال استفاده از چسب مایع مخصوص به منظور حفظ قابلیت چسبندگی همچنین، استفاده از واکس و پاشیدن اسپری سیلیکونی روی پرزهای خز جهت حفظ عملکرد آن. در صورت استفاده صحیح و نگهداری مطلوب می توان در طول چند سال به دفعات از پوست ها استفاده نمود.

توصیه هایی برای خرید پوست کارا و مناسب
۱ )ساختار آن سالم و بینقص بوده، پرچها و قالب های موجود در سر و ته پوست، با دوام و محکم باشد.
۲ )عرض پوست میبایست با چوب اسکی مطابقت داشته باشد.) تیغههای فلزی کف چوب اسکی)آرمها( نباید با پوست پوشیده شوند( البته معموال پس از تهیه پوست، قطر اضافی در محل های الزم با برش زدن برداشته شده و مناسب چوب می شود.
۳)انتخاب با توجه به نوع کارایی مورد نظر انجام شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *