آموزشی

گلابی برفی

گلابی برفی

بلوکی به صورت گلابی

در برف چال ها، برای حمایت های روی برف، بلوکی به صورت گلابی حفر می کنیم. بدین ترتیب که، با تیغه کلنگ، یک نیم گلابی که سطح پهن تر آن رو به کوه باشد می کشیم، بعد با توجه به اینکه نوع برف چگونه باشد دور آن را در برف، حداقل تا عمق ۱۵ سانی متر خالی می کنیم.گلابی برفی

در موقع خالی کردن باید توجه داشته باشیم که دور بلوک با زاویه ای به طرف داخل خالی شود تا طناب کاملا دور بلوک قرار گیرد و از دور آن خارج نشود. بعد قسمت پایین بلوک را هم کمی خالی می کنیم در جهت فرود که طناب در روی مسیر بخوابد و از دور بلوک رها نشود. در برف های خیس، چون چسبندگی ین برف ها زیاد است، احتیاجی به برفکوبی و یا حفر کردن زیاد نیست. (رعایت حداقل ۱۵ سانتی متر عمق در این نوع برف نیز الزامی است.)گلابی برفی

کارگاه فرود روی بلوک برفی:

جهت ریختن کارگاه فرود روی بلوک برفی، ابتدا وسط طناب را پیدا کرده و دور بلوکی که حفر کرده ایم می انداریم و یا در صور استفاده از دو حلقه طناب، با گره سردست دو سر آن را به هم متصل می کنیم. دو سری که در پایین از کارگاه خارج می شود از یک کارابین رد می کنیم و یک رشته را با گره مست و رف داخل کارابین می اندازیم و انتهای آن را هم گره سردست می زنیم. در هنگام کندن نیم گلابی توجه داشته باشید که این کار از سمت راست یا چپ آن انجام شود و از پا گذاشتن در بالا و روی آن خودداری شود.

توجه: لازم نیست دو سر گلابی به یکدیگر برسند.

حدودا نیم متر پایین تر از جایی که کارابین را به طناب انداخته ایم، یک سکوی فرود میکنیم و نفرات از روی آن فرود می روند.

نهایتا، نفر آخر که فرود رفت، طنابی را که گره روی آن زده شده است را میکشد و طناب را از روی بلوک جمع می کند. جهت زدن کارگاه به صورت نیم گلابی در صورتی که برف شل و ناپایدار باشد، شکل آن عریضتر خواهد بود و دارای عمق بیشتر. در صورتی که برف سفت و پایدار باشد گلابی کوچکتر و دارای عمق کمتری خواهد بود.

گلابی برفی

مقالات سایت

کارگاه افقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *